messChatItem

Chat Face

zaloChatItem

Chat Zalo

phoneChatItem

Phone

Gọi ngay: 0787225999

Gọi ngay: 093 226 22 88

CÁ KOI NHẬT

Cá koi vàng Yamabuki

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Yamabuki F1 Size Lớn
Cá Koi Yamabuki F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Yamabuki Ogon F1 Size Vừa
Cá Koi Yamabuki Ogon F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Yamabuki Ogon F1 size Mini
Cá Koi Yamabuki Ogon F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Yamabuki F1 Size Lớn
Cá Koi Yamabuki F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Yamabuki Ogon F1 Size Vừa
Cá Koi Yamabuki Ogon F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Yamabuki Ogon F1 size Mini
Cá Koi Yamabuki Ogon F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Yamabuki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI TANCHO

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Tancho Showa Nhật
Cá Koi Tancho Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Sanke Nhật
Cá Koi Tancho Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Kohaku Nhật
Cá Koi Tancho Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Nhật
Cá Koi Tancho Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-50cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho F1 Size Lớn
Cá Koi Tancho F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Tancho F1 Size Lớn
Cá Koi Tancho F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Tancho F1 Size Vừa
Cá Koi Tancho F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Tancho F1 size Mini
Cá Koi Tancho F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Tancho Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Tancho Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Tancho Showa Nhật
Cá Koi Tancho Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Sanke Nhật
Cá Koi Tancho Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Kohaku Nhật
Cá Koi Tancho Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Nhật
Cá Koi Tancho Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-50cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHUSUI

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn
Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Shusui Nhật Size Mini
Cá Koi Shusui Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Shusui F1 Size Lớn
Cá Koi Shusui F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shusui F1 Size Vừa
Cá Koi Shusui F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shusui F1 size Mini
Cá Koi Shusui F1 size Mini

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shusui F1 Size Lớn
Cá Koi Shusui F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shusui F1 Size Vừa
Cá Koi Shusui F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shusui F1 size Mini
Cá Koi Shusui F1 size Mini

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shusui Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Shusui Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn
Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Shusui Nhật Size Mini
Cá Koi Shusui Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHOWA

Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn
Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 20-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Showa Nhật
Cá Koi Ginrin Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Showa Sanshoku F1 Size Lớn
Cá Koi Showa Sanshoku F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Showa Sanshoku F1 Vừa
Cá Koi Showa Sanshoku F1 Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Showa Sanshoku F1 Size Lớn
Cá Koi Showa Sanshoku F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Showa Sanshoku F1 Vừa
Cá Koi Showa Sanshoku F1 Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Showa Sanshoku F1 Mini
Cá Koi Showa Sanshoku F1 Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn
Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 20-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Showa Sanshoku Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Showa Nhật
Cá Koi Ginrin Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Showa Nhật
Cá Koi Tancho Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHIRO (BÒ SỮA)

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Lớn
Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Vừa
Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shiro Utsuri F1 size Mini
Cá Koi Shiro Utsuri F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Lớn
Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Vừa
Cá Koi Shiro Utsuri F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Shiro Utsuri F1 size Mini
Cá Koi Shiro Utsuri F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Shiro Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SANKE

Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn
Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021-2022

Kích thước: 25-55cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Lớn
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Vừa
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Nhỏ
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Bướm Sanke ( vảy thường )
Cá Koi Bướm Sanke ( vảy thường )

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn
Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Sanke Nhật Size Mini
Cá Koi Sanke Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Sanke F1 Size Lớn
Cá Koi Sanke F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Bướm Sanke ( vảy thường )
Cá Koi Bướm Sanke ( vảy thường )

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Sanke F1 Size Lớn
Cá Koi Sanke F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Sanke F1 Size Vừa
Cá Koi Sanke F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Sanke F1 Mini
Cá Koi Sanke F1 Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn
Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021-2022

Kích thước: 25-55cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Lớn
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Vừa
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Nhỏ
Taisho Sanke Nhật Nuôi Ao Bùn Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn
Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Sanke Nhật Size Mini
Cá Koi Sanke Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI PLATINUM OGON

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Platinum Ogon F1 Size Vừa
Cá Koi Platinum Ogon F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Platinum Ogon F1 size Mini
Cá Koi Platinum Ogon F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Platinum Ogon F1 Size Vừa
Cá Koi Platinum Ogon F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Platinum Ogon F1 size Mini
Cá Koi Platinum Ogon F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Platinum Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Platinum Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI OCHIBA SHIGURE

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi ochiba F1 Size Lớn
Cá Koi ochiba F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Ochiba Shigure F1 size Mini
Cá Koi Ochiba Shigure F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi ochiba F1 Size Lớn
Cá Koi ochiba F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Ochiba Shigure F1 Size Vừa
Cá Koi Ochiba Shigure F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Ochiba Shigure F1 size Mini
Cá Koi Ochiba Shigure F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Ochiba Shigure Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI MAGOI

Cá Koi Magoi F1 Size Lớn
Cá Koi Magoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Magoi F1 Size Vừa
Cá Koi Magoi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Magoi F1 size Mini
Cá Koi Magoi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Magoi F1 Size Lớn
Cá Koi Magoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Magoi F1 Size Vừa
Cá Koi Magoi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Magoi F1 size Mini
Cá Koi Magoi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

CÁ KOI KUJAKU

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Lớn
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Vừa
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn
Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini
Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi KujaKu F1 Size Lớn
Cá Koi KujaKu F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi KujaKu F1 Size Vừa
Cá Koi KujaKu F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Kujaku F1 size Mini
Cá Koi Kujaku F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi KujaKu F1 Size Lớn
Cá Koi KujaKu F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi KujaKu F1 Size Vừa
Cá Koi KujaKu F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Kujaku F1 size Mini
Cá Koi Kujaku F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Lớn
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Vừa
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
KujaKu Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn
Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini
Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI KOHAKU

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Bướm Kohaku (vảy thường)
Cá Koi Bướm Kohaku (vảy thường)

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 35-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn
Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini
Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Kohaku F1 Size Lớn
Cá Koi Kohaku F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Kohaku F1 Size Vừa
Cá Koi Kohaku F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Bướm Kohaku (vảy thường)
Cá Koi Bướm Kohaku (vảy thường)

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 35-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Kohaku F1 Size Lớn
Cá Koi Kohaku F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Kohaku F1 Size Vừa
Cá Koi Kohaku F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Kohaku F1 size Mini
Cá Koi Kohaku F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: bố nhật mẹ nhật

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Kohaku Nhật Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn
Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini
Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI KARASHI

Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn
Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Karashi Nhật Size Mini
Cá Koi Karashi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Karashi F1 Size Lớn
Cá Koi Karashi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi F1 Size Vừa
Cá Koi Karashi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi F1 size Mini
Cá Koi Karashi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi F1 Size Lớn
Cá Koi Karashi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi F1 Size Vừa
Cá Koi Karashi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi F1 size Mini
Cá Koi Karashi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn
Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Karashi Nhật Size Mini
Cá Koi Karashi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI CỌP HIKARI UTSURI

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật
Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật
Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Ki Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Hi Utsuri Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật
Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật
Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI HARIWAKE

Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn
Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini
Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn
Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini
Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GOSHIKI

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn
Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini
Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Goshiki Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn
Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini
Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GOROMO

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn
Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goromo Nhật Size Mini
Cá Koi Goromo Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goromo F1 Size Lớn
Cá Koi Goromo F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Goromo F1 Size Vừa
Cá Koi Goromo F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Goromo F1 size Mini
Cá Koi Goromo F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Goromo F1 Size Lớn
Cá Koi Goromo F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Goromo F1 Size Vừa
Cá Koi Goromo F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Goromo F1 size Mini
Cá Koi Goromo F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Goromo Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Goromo Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn
Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goromo Nhật Size Mini
Cá Koi Goromo Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GINRIN

Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn
Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 20-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn
Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021-2022

Kích thước: 25-55cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Kohaku Nuôi Ao Bùn
Grinrin Kohaku Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Ginrin Asagi Nhật
Cá Koi Ginrin Asagi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật
Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Sanke Nhật
Cá Koi Ginrin Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật
Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn
Grinrin Showa Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 20-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn
Grinrin Sanke Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021-2022

Kích thước: 25-55cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 40-70m

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-65cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Grinrin Kohaku Nuôi Ao Bùn
Grinrin Kohaku Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật
Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Asagi Nhật
Cá Koi Ginrin Asagi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật
Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Sanke Nhật
Cá Koi Ginrin Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Showa Nhật
Cá Koi Ginrin Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật
Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI DOITSU

Cá Koi Doitsu F1 Size Lớn
Cá Koi Doitsu F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Doitsu F1 Size Vừa
Cá Koi Doitsu F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Doitsu F1 size Mini
Cá Koi Doitsu F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Doitsu F1 Size Lớn
Cá Koi Doitsu F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Doitsu F1 Size Vừa
Cá Koi Doitsu F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Doitsu F1 size Mini
Cá Koi Doitsu F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

CÁ KOI CHAGOI

Cá Koi Red Chagoi Nhật
Cá Koi Red Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Chagoi F1 Size Lớn
Cá Koi Chagoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ Nhật

Cá Koi Chagoi F1 Size Vừa
Cá Koi Chagoi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Chagoi F1 size Mini
Cá Koi Chagoi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Chagoi F1 Size Lớn
Cá Koi Chagoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ Nhật

Cá Koi Chagoi F1 Size Vừa
Cá Koi Chagoi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Chagoi F1 size Mini
Cá Koi Chagoi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Red Chagoi Nhật
Cá Koi Red Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI BENIGOI

Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 40-70m

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật
Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Benigoi F1 Size Lớn
Cá Koi Benigoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Benigoi F1 Size Lớn
Cá Koi Benigoi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Benigoi F1 Size Vừa
Cá Koi Benigoi F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Benigoi F1 size Mini
Cá Koi Benigoi F1 size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Benigoi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 40-70m

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Mud Pond Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI ASAGI

Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-65cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn
Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Asagi Nhật Size Mini
Cá Koi Asagi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Asagi F1 Size Lớn
Cá Koi Asagi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Asagi F1 Size Lớn
Cá Koi Asagi F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn
Grinrin Asagi Nuôi Ao Bùn

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-65cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Lớn
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-75cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Vừa
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Asagi Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ
Asagi Nuôi Ao Bùn Size Nhỏ

Giới tính:

Năm sinh: 2022

Kích thước: 15-35cm

Giống: Cá Koi Nhật thuần chủng

Nguồn gốc: Nhập khẩu Nhật bản

Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn
Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Asagi Nhật
Cá Koi Ginrin Asagi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Asagi Nhật Size Mini
Cá Koi Asagi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI AKA MATSUBA

Cá Koi Bướm Matsuba (vảy ánh kim) Size Mini
Cá Koi Bướm Matsuba (vảy ánh kim) Size Mini

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Bướm Matsuba (vảy thường) Size Mini
Cá Koi Bướm Matsuba (vảy thường) Size Mini

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Lớn
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Vừa
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Mini
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Bướm Matsuba (vảy ánh kim) Size Mini
Cá Koi Bướm Matsuba (vảy ánh kim) Size Mini

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Bướm Matsuba (vảy thường) Size Mini
Cá Koi Bướm Matsuba (vảy thường) Size Mini

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2020

Kích thước: 30-70cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố Nhật Mẹ Nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Lớn
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Lớn

Giới tính:

Năm sinh: 2020

Kích thước: 50-90cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Vừa
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Vừa

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 35-50cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Mini
Cá Koi Aka Matsuba F1 Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-35cm

Giống: F1

Nguồn gốc: Bố nhật mẹ nhật

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

ca-koi

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Giao hàng tận nơi với các khách hàng miền Bắc

ca-koi

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Cá có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cam kết body, màu sắc, khoang cắt của cá chuẩn, đẹp

ca-koi

ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ

Miễn phí đổi trả nếu thấy tình trạng cá bị bệnh tật, màu sắc và kích thước không đúng như cam kết

ca-koi

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Luôn luôn đồng hành với khách hàng sau khi thả cá. Giải đáp thắc mắc, lên chế độ ăn, phòng bệnh và chữa bệnh cho cá

ca-koi ca-koi ca-koi

CÁ KOI NHẬT

Giới thiệu

Nội dung bài viết:

Cá Koi Nhật được coi là dòng cá cảnh yêu thích nhất trên thế giới. Để tìm hiểu thêm về đặc điểm và cách chăm sóc của dòng cá này, hãy đọc bài viết sau của Siêu Thị Cá Koi VN.

1. Tìm hiểu về cá Koi là cá gì

Cá Koi là một tên gọi của một giống cá có quan hệ gần với cá chép vàng. Nó còn có tên gọi khác là: cá chép Koi (Tiếng Nhật: 鯉 / こい) hoặc cá chép Nhật theo cách gọi quen thuộc của Việt Nam. Dòng cá này có xuất xứ từ Nhật với cái tên Nishikigoi. Trải qua sự thuần hóa và lai tạo, thời điểm hiện tại dòng cá này đã trở thành một vật nuôi làm cảnh được rất nhiều gia đình yêu thích.

Theo Wikipedia, giống cá koi này thuộc:

1.1. Nguồn gốc của cá Koi 

Cá koi ban đầu được xem là xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng sau đó đã được nhập vào Nhật Bản từ đầu thế kỉ 19. Tại đây, chúng đã được thuần hóa, lai tạo qua nhiều đời để nuôi làm cá cảnh. Tên gọi ban đầu của chúng là "cá chép Nishikigoi" (tiếng Nhật: 錦鯉/ にしきこい), có nghĩa là cá chép thổ cẩm hoặc cá chép có nhiều màu sắc.

Cá Koi

Cá Koi có nguồn gốc từ Nhật Bản

Để tôn vinh hoàng tử Hirohito, năm 1914 Nhật Bản cho tổ chức triển lãm các giống cá Koi tại Tokyo và đảo Niigata. Từ đó, cá Koi Nhật Bản được biết đến rộng rãi và tên cá Koi được công nhận. Trong tiếng Nhật, "Koi" có nghĩa là cá chép, đồng âm khác nghĩa với nó là tình yêu và yêu mến.

1.2. Đặc điểm của cá koi thuần chủng

Kích thước: Cá chép koi là loài cá cảnh tương đối lớn, chiều dài trung bình khi trưởng thành khoảng 1m. Cân nặng thay đổi dao động từ 6 đến 8 kg. Tuy nhiên vẫn có những chú cá koi có kích thước dài tới 2m và cân nặng tới 10kg

Tuổi thọ: Cá Koi thông thường có thể sống trong khoảng từ 40 đến 60 năm. Tuy nhiên, nếu chúng được nuôi trong điều kiện tốt: nguồn nước đảm bảo, đầy đủ thức ăn, không có kẻ thù, cá Koi có thể sống tới 230 năm

Thân hình:

 • Cá Koi có thân tương đối tròn, dài và thu nhỏ ở phần đuôi. Phần lưng có vây tia mềm và một cặp vây gần mang. Đặc điểm này giúp cho cá Koi có thể bơi lội một cách linh hoạt.
 • Đuôi của cá Koi thường ngắn, chia đôi ở giữa, chỉ có một màu và không có hoa văn.
 • Đầu cá Koi nhỏ với miệng rộng, đẹp và có một đôi râu ở hai bên mép. Cá Koi có kích thước mắt vừa phải và không bao giờ nhắm.

Màu sắc: cá Koi thuần chủng thường được chia thành 8 nhóm chính.

 • Màu Kohaku: có màu trắng pha với màu đỏ

 • Màu Showa Sanke: kết hợp giữa màu đỏ và đen

 • Màu Utsurimono: kết hợp giữa màu trắng và đen

 • Màu Shiro Bekko: màu đen trộn với màu trắng

 • Màu Ki Utsuri: kết hợp giữa màu vàng và màu đen

 • Màu Kinginrin: màu bạch kim pha với màu vàng kim

 • Màu Tancho: màu trắng toàn thân và trên đỉnh đầu có vòng tròn màu đỏ, tương đồng với quốc kỳ của Nhật Bản.

Cá Koi

Cá Koi có tuổi thọ cao

1.3. Đặc tính sinh sản, sinh trưởng của cá koi

 • Tập tính ăn uống của cá koi: Cá Koi là một loại cá ăn tạp và phàm ăn. Tuy nhiên, thức ăn cho chúng phải đảm bảo vệ sinh và sạch sẽ, cần chú ý đến nguồn gốc thức ăn để tránh ảnh hưởng đến hình dáng và màu sắc cá sau này. Ngoài ra, hãy chú ý đến số lượng thức ăn cho chúng vì không nên cho quá nhiều ăn.
 • Tập tính sinh sản của cá koi: Cá chép koi sống trong hồ nhân tạo, trong điều kiện tốt sẽ sống được tới 25 - 35 năm. Sau khoảng 1 năm koi bắt đầu đẻ trứng, cá koi cái 2-3 tuổi có thể đẻ khoảng 150-200 nghìn trứng mỗi lần. Cá thường đẻ vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, sau khoảng 26 - 48 giờ ở nhiệt độ 28 đến 30 độ C cá sẽ nở.

Khi tuổi tác và nhiệt độ của môi trường thay đổi, màu sắc và hình dạng của cá kiểng cá koi sẽ liên tục thay đổi, giống như một bức tranh màu mà bạn tự vẽ lên. Nếu cá koi pha quá nhiều màu, bị lem hoặc bị biến dạng thì sẽ bị loại và không được chọn.

Cá Koi

Cá Koi có nhiều loại với vẻ đẹp khác nhau

1.4. Phân loại cá koi

Hiện nay, trên thị trường mua bán các dòng cá chép Koi đẹp các dân chơi cá Koi chia cá làm hai loại cá Koi chính và hai loại này có những đặc điểm khác nhau như: 

 • Cá Koi chuẩn: Là dòng cá cảnh cá Koi có hình thể giống như cá nguyên thủy. Điểm khác duy nhất là trên thân cá phần dọc sống lưng pha trộn nhiều màu sắc đa dạng hơn và khi nhìn từ trên xuống có một vẻ đẹp đặc biệt ấn tượng. Do đó dòng cá koi chuẩn này chỉ thích hợp nuôi ở cá ao hồ

 • Cá Koi bướm: Là loại cá cảnh Koi còn được gọi với cái tên mỹ miều là cá chép rồng. Loại cá này còn phần vi, vây và đuôi dài hơn cùng dáng bơi uyển chuyển rất đẹp mắt. Thông thường, cá Koi bướm sẽ chọn nuôi trong tủ kiếng và các loại ao lớn. Dòng cá này bắt đầu được nhân giống vào năm 1980 tại Nhật Bản

2. Các loại cá Koi phổ biến được ưa chuộng trên thị trường

Trong quá trình lai tạo và phát triển cá koi kiểng, đã sản sinh ra rất nhiều dòng cá koi đẹp. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cá koi có bao nhiêu loại và phân biệt được các loại cá koi cảnh này. Cùng tìm hiểu các dòng cá được ưa chuộng và phổ biến tại Việt Nam

2.1. Tìm hiểu về Cá koi Kohaku

Cá Koi Kohaku là dòng cá koi được ưa thích và phổ biến nhất trên thị trường. Với đặc điểm trên thân sẽ có màu đỏ và màu trắng là dòng cá đặc trưng có khả năng sinh sản rất tốt, và cũng là một trong những dòng cá có tuổi thọ cao. Chính vì vậy mà nó còn được gọi là “Cá Trường Thọ”. 

Cá koi Kohaku

Cá koi Kohaku

2.2. Tìm hiểu về cá koi Chagoi

Cá koi chagoi được mệnh danh là loài cá koi dẫn đàn, loài cá này có sức sống rất mạnh, có khả năng bơi nhanh, đuôi vẫy mạnh, thân thiện và giản dị nên là loài cá được nuôi phổ biến. Loại cá koi chagoi này có đặc điểm là màu sắc đặc, không có màu. Giống cá này khá phàm ăn, do đó chúng lớn nhanh chóng và dễ dàng đạt được kích thước lớn sau một thời gian ngắn nuôi. 

Cá koi Chagoi

Cá Koi Chagoi là một dòng cá được nuôi phổ biến

Vây ngực, vây lưng và đuôi của cá koi chagoi khá dày và cứng, râu dài và cứng. Cá koi chagoi được chia làm 3 loại theo màu sắc: chagoi nâu, chagoi xanh nhạt, chagoi xanh xám.

2.3. Tìm hiểu về cá koi Taisho Sanke 

Sanke là một trong ba giống koi thuần chủng phổ biến nhất – Gosanke. Gosanke bao gồm 3 dòng là Kohaku koi, Showa và Sanke. Do đó, đặc điểm của cá là cơ thể vẫn giữ màu đỏ, trắng giống Kohaku, và xen lẫn với màu đen. Vẻ đẹp và giá trị của cá koi Taisho Sanke được đánh giá bằng các mảng màu trắng trên thân. Được mệnh danh là “tam hùng” trong các loại cá, giống cá koi Taisho Sanke được ưa chuộng ở khắp nơi trên thế giới, mảng trắng càng nhiều, cá càng sạch, càng đẹp và giá trị sẽ tăng

2.4. Tìm hiểu về cá koi showa sanshoku (showa)

Đặc điểm của Cá koi Showa trên thân sẽ có màu đỏ - trắng - đen giống dòng Taisho Sanke, tuy nhiên lại sở hữu sắc đen, thường gọi là sumi hoàn toàn khác biệt. cá koi showa sanshoku có phần sumi nhiều hơn, xuất hiện ở đầu xuống tới miệng còn Taisho Sanke thì hoàn toàn không có. 

Phân biệt cá koi Showa và Sanke

Phân biệt cá koi Showa và Sanke

Cá koi showa sanshoku còn được gọi là "cá chép may mắn". Cá sẽ có một nắp đen lớn trên đầu, khi đó 3 màu đỏ, đen, trắng sẽ được phân bổ đồng đều, sẽ có nhiều màu đen hơn giống cá koi sanke. Người ta tin rằng màu đen sẽ giết chết tà ma, xua đuổi vận đen và mang lại may mắn. Vì vậy, nhiều thương lái, chủ cửa hàng đã chọn loại cá này để nuôi. Chính vì vậy mà chú cá koi Showa được mọi người đặc biệt ưa chuộng.

Showa được chia thành nhiều dòng khác nhau, phổ biến nhất là: Hi Showa, Tancho Showa, Maruten Showa, Ginrin Showa, Kindai Showa

2.5. Tìm hiểu về cá koi Goromo 

Cá koi Nhật Bản Goromo chính là sự lai tạo phát triển lên từ hai loại cá Koi nhật là Kohaku và Asagi. Cá koi Goromo có thân hình nổi bật là các đường nét hoa văn nổi trên màu trắng hoặc màu sắc trắng sữa, xen lẫn vào là màu đỏ hết sức đặc biệt

Cá koi Goromo

2.6. Tìm hiểu về cá koi Hikari Utsuri

Là loại cá Koi được lai tạo từ cá koi utsuri. Cá koi Hikari Utsuri thuộc dòng cá kim loại có màu sắc cơ bản bao gồm là đen - vàng, đen - trắng, đen - cam…

Cá koi Hikari Utsuri

2.7. Tìm hiểu cá koi Bekko

Cá koi bekko có hình dạng tương đối giống Utsuri, trên thân chỉ có 2 màu sắc là: Shiro Bekko (trắng – đen), Aka Bekko (đỏ – đen) hoặc Ki Bekko (vàng – đen).

Đặc điểm của cá koi bekko là mắt to, mình rong và vảy đục không có ánh kim,  phần vai và bụng thường mập và có xu hướng bầu và tròn hơn các loại Koi khác.

2.8. Tìm hiểu về cá koi Asagi

Cá koi asagi có thể nói là một trong những dòng koi đầu tiên xuất hiện tại Nhật. Trải qua một khoảng thời gian dài khoảng 160 năm, Asagi với hai dòng Narumi Asagi và Kongo Asagi đã cho ra những hậu duệ của giống Asagi Magoi (Narumi là tên của ngôi làng sản sinh ra toàn bộ giống Asagi)..

Cá koi Asagi

2.9. Tìm hiều về cá koi Goshiki 

Về cá koi Goshiki trong tiếng nhật có nghĩa là “ngũ sắc”, cũng được mệnh danh là những “kẻ đánh cắp ánh đèn sân khấu. Từ đó ta có thể thấy được màu sắc đặc biệt của cá Koi đẹp này. Nếu thả loại cá koi này vào nước lạnh thì màu của nó có khả năng sẽ tối hơn so với bình thường

Cá koi Goshiki - kẻ đánh cắp ánh đèn sân khấu

Cá koi Goshiki - kẻ đánh cắp ánh đèn sân khấu

2.10. Tìm hiểu Cá koi Karashi

Karashi Koi là dòng cá được gây giống từ 2 giống cá cha mẹ là Kigoi và Chagoi, có màu sắc biến đổi từ màu be, màu vàng nhạt đến màu vàng đậm. Thời điểm mới được lai tạo những chú cá Koi Karashi bị nhiều người coi là kỳ lạ. Trải qua nhiều năm, giá trị của cá koi Karashi dần dần mới được công nhận, và nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. 

cá koi karashi

Đây là loại cá lớn nhanh, dễ đạt kích cỡ lớn sau 2-3 năm nuôi thích hợp, cá có khả năng thích nghi cao với môi trường và dạn người.

2.11. Tìm hiểu về cá koi Benigoi (mud pond)

Cá koi Benigoi thuộc dòng cá koi đơn sắc với tông màu đỏ nổi bật. Toàn bộ vảy, vây và từ chóp mũi đến đuôi đều là màu đỏ, hoàn toàn không có vạch hay mảng màu trắng nào. Vì vậy, trông loại cá này giống như một quả ớt khổng lồ. 

Khá nhiều người nhầm lẫn cá chép koi Benigoi và Higoi với nhau bởi đều cùng màu đỏ. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì dễ dàng nhận thấy, koi Higoi có tông màu đỏ hơi cam, còn koi Benigoi thì toàn thân đỏ sậm. Đặc biệt, với dòng koi Ginrin (kích thước nhỏ) thì chỗ vảy sẽ phát quang lấp lánh, óng ánh. Đây là loại cá có khá dễ sống, có khả năng thích nghi cao với môi trường

cá koi

Koi Benigoi toàn thân màu đỏ như một quả ớt khổng lồ, phần vây có thể phản quang nếu thuộc biến thể Ginrin

2.12. Cá Koi Hikarimuji mono

Hikarimuji mono được yêu thích do đặc điểm có ánh kim loại ở mặt sau và chỉ có 1 màu sắc duy nhất trên thân mình. Các dòng koi Hikarimuji mono phổ biến: platinum ogon (màu trắng bạc), hi ogon (màu đỏ), nezu ogon (màu đen), yamabuki ogon (màu vàng), orenji ogon (màu cam) và mukashi ogon (màu xám bạc).

2.13. Cá koi Hikarimoyo

Hikarimoyo có đặc điểm tương tự như Hikarimuji Mono đó là toàn thân phủ kim loại nhưng chúng là cá Koi đa dạng màu sắc. Có 4 loại cá Koi Hikarimoyo phổ biến nhất tại Việt Nam là KujakuYamatonishikiHariwake và Kikusui.

cá koi

Cá koi Hariwake có thân màu trắng ánh kim, điểm thêm màu đỏ, cam hoặc vàng trên cơ thể

2.14. Tìm hiểu về cá koi Shiro Utsuri(Bò Sữa)

Chép koi Shiro sở hữu 2 màu đen trắng y hệt bò sữa nên còn được gọi là koi Bò Sữa. Cụ thể, toàn thân cá có màu đen tuyền, nổi bật trên đó là những mảng màu trắng như tuyết, tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cao và thu hút ánh nhìn. Dòng Shiro Utsuri phổ biến nhất là Ginrin Shiro Utsuri và Doitsu Shiro Utsuri

Khác biệt của koi Shiro Utsuri với các dòng koi khác là không dùng thức ăn chứa các thành phần sắc tố. Nếu không, sẽ khiến màu sắc của cá bị thay đổi. Chính vì sự khác biệt này mà koi Shiro Utsuri được giá là thanh cao, thuần túy, màu sắc không bị can thiệp bởi thành phần thức ăn. 

cá koi shiro utsuri

Koi Shiro Utsuri với tông màu đen trắng nổi bật, còn được gọi với cái tên quen thuộc là koi Bò Sữa

2.15. Tìm hiểu về cá koi Shusui

Đây là loài cá koi ra đời sớm hơn cả koi Kohaku và koi Showa. Chúng thuộc dòng koi da trơn, tuy nhiên, có 2 hàng vảy dọc sống lưng. Màu sắc và hoa văn trên cá chưa rõ ràng lúc mới sinh. Nhưng sau 12 - 13 tuần, nếu được chăm sóc kỹ lưỡng thì cá có khả năng sẽ lên màu và hoa văn rất đẹp.

Một con cá koi Shusui đẹp là khi sở hữu màu đỏ, màu trắng sắc nét. Màu đỏ không quá lớn mà lại thanh mảnh mà phân bổ dọc theo 2 hàng vảy màu xanh đậm, đối xứng nhau, dọc trên sống lưng của cá. Cá có thân hình tròn trịa và da trơn nhẵn.  

cá koi

Cá koi Shusui sở hữu tông màu mà diện mạo đẹp, nổi bật với phần vảy màu xanh đậm dọc sống lưng 

2.16. Cá Koi Tancho

Tancho là dòng koi có vòng tròn màu đỏ ở giữa đầu. Ba loại cá Tancho phổ biến chính là Tancho Kohaku, Tancho Sanke và Tancho Showa có ngoại hình giống cá chép koi tiêu chuẩn. Tuy nhiên, loại cá này có màu sắc của vảy trắng đục, vây đẹp với các tia vây rõ, màu sáng, mắt to, râu dài và thân tròn, đầu hơi gù.

tancho koi

Cá koi Tancho

Cá Koi Tancho là loài cá được các quan chức và người dân ưa chuộng, gọi là cá chép “quan phong”. Thân cá có màu trắng tuyết rất đẹp, đầu cá có màu đỏ nổi bật, giống như biểu tượng của quốc kỳ Nhật Bản - tượng trưng cho đất nước mặt trời đỏ, tượng trưng cho đất nước nên được người dân cưng chiều lựa chọn và nâng niu. Theo phong thủy, nó thúc đẩy sự nghiệp của gia chủ, làm ăn phát đạt hơn, đảm bảo vận trình suôn sẻ, thăng quan tiến chức, củng cố địa vị và quyền lực.

2.17. Tìm hiểu cá koi Bướm

Được đánh giá cao nhất trong các loài cá Koi, Cá Koi Bướm nổi bật với dáng bơi uyển chuyển, đẹp mắt, dáng vẻ bồng bềnh như cánh bướm vỗ cánh bay lên trời, vây của loài cá này giống như cánh bướm, dài mượt mà uyển chuyển khiến người xem mê mẩn nhìn theo những đường cong của chúng. . Cá koi bướm không có màu giống nhau mà sẽ có các màu khác nhau và pha trộn với nhau khá hài hòa.

cá koi bướm

Cặp cá koi bướm đẹp óng ánh

Là loại cá cảnh Koi còn được gọi với cái tên mỹ miều là cá chép rồng. Loại cá koi bướm này còn phần vây và đuôi dài hơn cùng dáng bơi uyển chuyển rất đẹp mắt. Thông thường, giống cá Koi bướm sẽ chọn nuôi trong tủ kiếng và các loại ao lớn.

2.18. Tìm hiểu về cá koi Kin/Ginrin

Một trong những dòng cá koi đẹp và được yêu thích hiện nay không thể bỏ qua đó là koi Ginrin. Sở dĩ có cái tên này là do giống cá này phần vảy cá phát màu lấp lánh như ánh bạc, ánh kim. Mà trong đạo Hồi, Ginrin có nghĩa là màu sắc ánh bạc.

Koi Ginrin có màu đỏ và trắng, phần vảy dọc lưng cá phát quang đẹp mắt. Cá càng già thì phần vảy càng dày và càng phát quang mạnh mẽ. Một con Ginrin đẹp là khi phần vảy phát quang được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn, dọc 2 bên lưng cá. Mỗi con có ít nhất 2 hàng vảy, lý tưởng nhất là 3 hàng. 

cá koi

Koi Ginrin có phần vảy ở lưng phát quang lấp lánh và óng ánh, tạo hiệu ứng thẩm mỹ cao, được nhiều người yêu thích 

3. Ý nghĩa của cá Koi trong đời sống và văn hóa

3.1. Ý nghĩa của cá Koi trong văn hóa các quốc gia

Cá koi đẹp không chỉ đẹp mà còn mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa các quốc gia. Loài cá này được biết đến tượng trưng cho nghị lực trong cuộc sống qua điển tích “Cá Chép Hóa Rồng”. Ngoài ra còn là biểu tượng cho sự dũng cảm, kiên cường dám thực hiện ước mơ.

Các giống Cá Koi được ví như “quốc ngư” của đất nước Nhật Bản và được gọi là cá thần. Chúng tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc..

Ở Trung Quốc, cá koi còn được gọi là cá may mắn, cá phong thủy, vua của các loài cá cảnh. Ngày xưa, loại cá này thường được nuôi trong ao của các đền chùa với ý nghĩa tốt lành. Ngày nay, các hộ gia đình hay các cơ sở kinh doanh vẫn duy trì phong tục mua cá koi trong dịp lễ đầu xuân với mong muốn khởi đầu năm mới nhiều cát lợi, may mắn.

3.2. Ý nghĩa phong thủy của cá Koi

Cá Koi trong phong thuỷ được cho là loài cá sinh tiền tài, nuôi cá Koi trong nhà có thể giúp gia chủ tăng vận may về tài chính, thành công trong sự nghiệp.

Ngoài ra, những con chép Koi đẹp còn mang lại nhiều ý nghĩa thể hiện:

 • Giàu sang

 • Phú quý

 • Phồn thịnh

 • Trường thọ

 • Thành công

 • Hoài bão

 • Can đảm

3.3. Ý nghĩa của cá chép koi theo màu sắc

Với người chơi cá kiểng chuyên nghiệp, mỗi đặc điểm màu sắc của loài cá này đều mang lại nhiều ý nghĩa phong thủy khác nhau.

 • Cá trắng khoang đỏ: có ý nghĩa thành công trong sự nghiệp.

 • Cá trắng khoang đen hoặc thuần đen: Nhắn nhủ sự biến động và thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp.

 • Cá thân xám bạc: Hình ảnh tượng trưng cho mã đáo thành công.

 • Cá vàng: có ý nghĩa cho tài lộc, an khang.

Mỗi màu sắc trên thân cá koi tượng trưng có ý nghĩa phong thủy khác nhau

Mỗi màu sắc trên thân cá tượng trưng có ý nghĩa phong thủy khác nhau

Trong một hồ cá koi đẹp sẽ có thể kết hợp nuôi nhiều loại cá để mang đến nhiều điều ý nghĩa tốt lành nhất. Đàn cá nhiều màu sắc bơi lội chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải trầm trồ và thích thú.

4. Cách lựa chọn cá Koi đẹp phù hợp với phong thủy

Cách lựa chọn cá Koi chất lượng tại Cá koi VN

Để chọn được cá koi đẹp phù hợp với phong thủy và bản mệnh của gia chủ, hãy “ghi chú” lại những thông tin sau đây: 

 • Theo nguyên lý tương sinh tương khắc: Những người thuộc mệnh Kim, Mộc, Thủy, Thổ đều có thể nuôi được cá Koi, bởi cá là vật sống dưới nước, đại diện cho mệnh Thủy. Còn người mệnh Hỏa, nếu muốn nuôi cá Koi có thể lựa chọn những màu sắc cá Koi khác sao cho phù hợp với bản mệnh. 
 • Cá koi hiện nay đã được lai tạo với hơn 100 lợi với loại màu sắc khác nhau, từ bảng màu của cá Koi bạn có thể lựa chọn được những chú cá có màu sắc phù hợp nhất với bản mệnh của mình. Các màu sắc này tương ứng với các bản mệnh như màu đỏ tượng trưng cho Hỏa, màu đen tượng trưng cho Thủy, trắng/vàng tượng trưng cho Kim, da cam tượng trưng cho thổ và xanh xám tượng trưng cho Mộc….
 • Ngoài ra, để chọn được những chú cá Koi phù hợp nhất với phong thủy bạn có thể tìm kiếm ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng trên hết, có lẽ vẫn phải xuất phát từ tình yêu và sở thích về loài cá cảnh này của mỗi người, từ đó mới có thể chọn được được cá Koi phù hợp nhất. 

Cá Koi

Chọn loại cá phù hợp với sở thích người nuôi

5. Lưu ý khi lựa chọn cá koi đẹp, hợp phong thủy

Khi thực hiện lựa chọn cá koi đẹp cho hồ cá koi thì bạn nên tìm một địa chỉ cung cấp cá uy tín, đồng thời tham khảo từ những người chơi có kinh nghiệm để có thể chọn được dòng cá tốt nhất. Việc lựa chọn được những chú cá koi đẹp, người chơi có thể tham khảo một số tiêu chí và lưu ý sau đây.

5.1. Dựa vào nguồn gốc xuất xứ

Ngày nay, cá koi được cung cấp cho thị trường Việt Nam từ 3 nguồn chính:

 • Nhập khẩu: Hiện nay các trại cá thường nhập cá koi Nhật Bản thuần chủng và Trung Quốc. Các giống cá này thường có giá trị cao do tính thuần chủng và tính thẩm mĩ cao
 • Lai tạo: Là giống cá koi được lai tạo từ cá bố và cá mẹ đều là cá chép Nhật Bản. Dòng cá F1 này có giá thành rẻ hơn cá koi Nhật Bản do được phối giống và nuôi dưỡng tại Việt Nam. Tuy là dòng F1 nhưng chất lượng và màu sắc cũng không thua kém gì cá Nhật Bản nên rất được người chơi ưa chuộng.
 • Thuần Việt: Là cá sinh trưởng và lớn lên tại Việt Nam, có bố và mẹ đều là cá F1 nên hình dáng và màu sắc sẽ không đẹp bằng các dòng cá khác

5.2. Dựa trên màu sắc

Màu sắc trên thân, vây và vảy phải rõ ràng và tươi sáng. Các dải màu gọn gàng, không bị lem hay lẫn với các dải màu khác. Mỗi loài cá sẽ có những màu sắc, hình thái và đặc điểm nhận dạng khác nhau. Bạn cần đọc kỹ về từng giống cá ở trên để không bị nhầm lẫn khi lựa chọn.

cá koi

Dựa vào màu sắc của cá

Không nên chọn những con giống có màu sắc nhợt nhạt, xỉn màu. Nó có thể là một con cá có sức khỏe kém. Hoặc nếu màu sắc không ngay ngắn thì khả năng cao đó sẽ không phải là cá thuần chủng mà chỉ là cá koi F1 hoặc cá koi Việt Nam.

5.3. Dựa trên độ sức khỏe của cá koi

Lựa chọn cá koi phải khỏe mạnh, có đôi mắt nhạy bén và phản ứng nhanh. Cá bơi khỏe và tốt, linh hoạt, không lờ đờ hoặc ít bơi lười bơi. Cá không bị kén ăn, bạn có thể kiểm tra cho cá ăn khi mua tại cửa hàng. Nếu cá đớp mồi tốt chứng tỏ cá có khả năng phát triển tốt.

cá koi đẹp

Dựa trên độ sức khỏe của cá koi

Cá koi không bị nhiễm bệnh, không có mầm bệnh. Mua phải cá koi bị bệnh không những có thể lây lan sang những con cá khác mà còn làm tăng khả năng cá chết lên nhiều lần.

5.4. Dựa trên thân hình của cá

Cơ thể của cá phải cân đối hài hòa, bề mặt cơ thể nhẵn bóng, dáng vẻ tự nhiên. Đầu cá hơi gù, các vây cân đối, không bị dị tật, trầy xước trên mình cá. Phần thân của cá cũng phải có tỷ lệ vừa ý, để càng nuôi cá lớn, thân cá sẽ càng đẹp và hấp dẫn. Theo kinh nghiệm, chúng tôi chia thân cá thành 4 phần và có 4 điểm cần chú ý lần lượt là A, B, C, D.

các bệnh cá koi

Dựa trên thân hình của cá

Tỷ lệ thân giữa A và D là quan trọng nhất. Nếu trên thân của cá khác nhau ở hai điểm này thì sau này cá sẽ lớn, đuôi mỏng và vai rộng ra khiến chúng mất cân đối. Và nếu vai của cá ở điểm A rộng và đuôi ở điểm D dày thì khi lớn lên sẽ rất cân đối và sẽ tạo nên vẻ đẹp cân xứng khi nuôi cá trong hồ.

Không chọn cá có kích thước quá lớn: đối với cá gia đình nói chung, bạn nên chọn cá koi có kích thước từ 10 - 20 cm trở lên để phù hợp với bể cá của gia đình.

6. Phân biệt cá Koi Nhật thuần chủng và cá Koi Việt Nam

Trên thị trường hiện nay có 2 loại là cá koi Nhật thuần chủng và Việt Nam khiến nhiều người mới tìm hiểu khó phân biệt. Dưới đây là cách phân biệt dựa vào chủng loại, màu sắc, hình dáng và đặc tính và giấy chứng nhận của cá koi:

6.1. Đặc điểm về màu sắc

Màu sắc là đặc điểm phân biệt cá Koi Việt và cá Koi Nhật đơn giản nhất.

 • Cá Koi Nhật: Màu sắc koi thuần chủng luôn đậm, sắc nét và sặc sỡ, các mảng màu tách biệt rõ ràng không lem các màu vào nhau, không mờ nhạt, không chồng chéo lên nhau.
 • Cá Koi Việt Nam: Màu sắc của koi việt mờ hơn nhiều so với cá koi nhật. Màu đỏ thì đỏ cam hoặc cam, màu trắng thì trắng sữa hoặc trắng đục, màu đen thì đen xám… Các khoang màu không rõ nét, lờ mờ. Càng được lai tạo về đời sau như F2, F3, F4…thì màu sắc cá koi càng mờ.

6.2. Dựa vào hình dáng

Dựa vào hình dán chúng ta cũng có thể phân biệt cá chép nhật chuẩn và cá koi Việt:

 • Cá chép Koi Nhật: Cơ thể lớn, mập mạp hơn và dài hơn. Cơ thể có kích thước lớn, có thể phát triển tới hơn 100cm. Đầu của koi thuần chủng gù, mập và bị bè khi nhìn từ trên cao. Mắt của cá nhanh nhẹn, to, sáng. Râu dài và cứng. Các vây ngực dày và mờ đục.
 • Cá chép Koi Việt Nam: thân hình hơi dài, phần bụng của cá gầy hơn cá koi nhật. kích thước khó đạt trên 100 cm, mắt nhỏ, râu ngắn. Các vây mỏng, nhỏ và trong suốt.

6.3. Dựa vào đặc tính

 • Cá koi nhật: dòng cá này đặc biệt thông minh, dạn người và thân thiện hơn cá koi Việt. khi thực hiện cho cá ăn chúng sẽ ngoi lên và đớp thức ăn trên tay bạn
 • Cá koi việt: Sẽ mất một thời gian khá lâu để tiến hành huấn luyện cho chúng đớp tay và dạn người hơn

7. Chăm sóc cá Koi như thế nào cho lên màu đẹp và mau lớn

Người chơi muốn chăm sóc cá Koi cần hiểu tập quán của loài cá này. Mỗi dòng cá Koi có tập tính và sự phát triển riêng nên cần chế độ chăm sóc riêng biệt. Nếu bạn muốn nuôi cá chép koi nhanh lớn, đẹp mắt có thể tham khảo những kinh nghiệm nuôi giống cá này như sau:

7.1. Hồ nuôi cá koi

Khi nuôi và chăm sóc cá koi ,việc hồ cá koi phải đạt chuẩn thì cá koi mới có môi trường sống khỏe mạnh. Hãy tham khảo các thông số về nước, nhiệt độ và độ pH...sau đây 

 • Thể tích hồ: 2m3, độ sâu 1.2 – 1.8m;
 • Độ pH đạt từ 6.8– 7.5;
 • Nhiệt độ chuẩn: 23 – 26oC;
 • Hàm lượng Oxy tối thiểu trong nước là 2,5mg/l;

Cá Koi

Hồ nuôi cá Koi

 • Mật độ nuôi cá Koi trưởng thành là 1 – 3 con/ 1m3. Cá koi mini thì có thể thả dày hơn.
 • Vào mùa hè cần che chắn bể cá, không để ánh nắng trực tiếp chiếu quá lâu. Vào mùa đông, sử dụng máy nước nóng, luôn giữ nhiệt độ tiêu chuẩn;
 • Hạn chế trồng các loại cây thủy sinh, rong tảo, vì chúng có thể làm ô nhiễm nước và hút oxy của cá koi.;
 • Hệ thống lọc phải đảm bảo tiêu chuẩn và được thiết kế đúng kỹ thuật;
 • Khi thay nước không nên xả hết nước mà chỉ thay ⅓  nước trong hồ. Trước khi bơm nước mới vào hồ, cần phơi nước hoặc dùng than hoạt tính để khử clo, khử trùng nước máy..

7.2. Thức ăn của cá koi

Cá Koi khá dễ chăm sóc nên không quá kén thức ăn. Thông thường, loài cá này có khả năng tiêu hóa tốt nhiều loại thức ăn khác nhau ngay khi 1 tháng tuổi. Một số loại thực phẩm thông dụng nhất bạn nên cho cá Koi thưởng thức như: Gạo, bột mì, bã đậu, tôm, giun, ốc, cám, phân xanh hay bột cá.

 • Khẩu phần ăn: Không nên cho cá koi ăn quá nhiều một lúc mà nên chia thành 6 lần trong ngày, với mỗi khẩu phần ăn nên khoảng 2% -3% trọng lượng cơ thể.
 • Thời điểm cho cá ăn: Thời gian tốt nhất là từ 6h, 8h, 10h sáng. chiều từ 14h - 18h. Đừng cho chúng ăn khuya.
 • Một số thương hiệu thức ăn cho cá koi: Hikari, Aqua Master, JPD, FDFOOD..
 • Thức ăn bổ sung hàng ngày: Thức ăn hàng ngày của cá nên có đủ các chất như tinh bột, đạm, vitamin, men, bột, đậu nành.,…
 • Thức ăn cho lên màu đẹp: Thức ăn có độ đạm cao 40% đồn thời phải có thêm vitamin, khoáng chất và bổ sung thêm lợi khuẩn… 

Cá Koi

Chọn thức ăn cho cá phù hợp

7.4. Cách chăm sóc và cách nuôi cá koi chuẩn nhất

Để cá kiểng cá koi lên màu đẹp và mau lớn cần áp dụng những cách chăm sóc cá koi sau đây: 

 • Thứ nhất: thường xuyên lọc nước cho hồ cá, tuy nhiên, chỉ nên lọc khoảng 20% lượng nước mỗi ngày để tránh việc cá bị sốc môi trường 
 • Thứ 2: đó chính là chọn giống cá đẹp - tốt ngay từ đầu, đây là điều kiện đầu tiên cần có để có thể chăm sóc cá Koi lên màu đẹp. 
 • Thứ 3: Lựa chọn thức ăn lên màu sắc cho cá Koi phù hợp. Để nuôi được cá Koi khỏe mạnh, mau lớn, lên màu đẹp không chỉ cần những loại thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà bạn cần bổ sung thêm các loại chuyên dụng giúp cá Koi lên màu đẹp. 
 • Thứ 4: Tạo môi trường sống lý tưởng để nuôi cá. Để làm được điều này, cần lưu ý những đặc điểm của hồ cá như: Hồ Koi phải có độ sâu tiêu chuẩn, không cạn quá, nhiệt đồ hồ cá luôn duy trì ở mức 27 - 28 độ C, nước càng lạnh thì màu sắc cá Koi sẽ càng rực rỡ, tuy nhiên, nếu để lạnh quá cá sẽ không chịu được rét, nguy cơ tử vong cao. 
 • Thứ 5: Lưu ý độ pH trong hồ nuôi cá Koi. Hồ cá koi cần được trang bị đầy đủ hệ thống lọc, cung cấp oxy để giúp cá được khỏe mạnh, hệ miễn dịch tốt hơn. Duy trì độ pH trong hồ nuôi cá từ trong khoảng 7-7,5, tránh trường hợp oxy bị ngưng đọng trên bề mặt hồ cá koi và khiến cá dễ bị chết do thiếu oxy trong nước
 • Hồ nuôi cá koi phải có diện tích đủ rộng, phù hợp với kích thước của cá, diện tích hồ nuôi cá tối thiểu là 2m2, độ sâu khoảng 1,2 đến 1,8m

cá koi

Hồ cá koi cần được trang bị đầy đủ hệ thống lọc

8. Các bệnh thường gặp ở cá koi

Cùng tìm hiểu mốt số loại bệnh thường gặp ở các dòng cá koi và cách điều trị phòng ngừa hiệu quả nhất

8.1. Cá Koi bị đỏ mình

Nếu cá koi của gia đình bạn phát triển nấm đỏ, trắng và màng nhầy tuột nhớt trên da của chúng, bạn nên cách ly cá

Nguyên nhân của bệnh này là do cá tiếp xúc với cá mới mua đã bị nhiễm bệnh trước đó.

cá koi

Cá Koi bị đỏ mình

Cách điều trị: Để nhanh chóng chữa khỏi tình trạng này, bạn nên cho thuốc tím vào nước và dùng máy lọc oxy và sắc thuốc “Malachite Green” để nâng cao hiệu quả chữa bệnh.

8.2. Bệnh Cá Koi nằm đáy, co mình, hay nhảy khỏi mặt nước.

Khi cá có hiện tượng này, rất có thể cá koi đã bị sán lá da ký sinh trên cơ thể. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, sức khỏe của cá koi sẽ ngày càng xấu đi, trên da sẽ xuất hiện các vết loét.

Các điều trị:

 • Để loại bỏ, Pazivantel nên được đổ vào hồ với khoảng thời gian 2 lần / ngày.
 • Tiếp tục theo dõi trong khoảng 1 tuần, nếu không có gì thay đổi, cá sẽ nhanh chóng hồi phục và bơi trong hồ.

8.3. Cá Koi bị stress

Sở dĩ cá koi bị stress là do chủ nhân của chúng đã thả nhiều loài cá cảnh khác vào bể nuôi chung. Mặc dù, hành động này sẽ khiến bể cá trở nên hấp dẫn và có hồn hơn. Tuy nhiên, khi số lượng cá cảnh trong hồ quá nhiều, lượng oxy sẽ bị giảm đi và những con cá nhỏ có thể tấn công vào đuôi của cá koi.

cá koi bị stress

Cá Koi bị stress

Cách khắc phục: Tiến hành giảm lượng cá trong hồ. Nếu bạn không tìm và tách cá cảnh nhỏ ra bể cá khác kịp thời, chúng sẽ bị stress và chết.

8.4. Cá koi bị nhát người

Hiện tượng này rất hay xảy ra với những chú cá koi mới được đưa về nuôi trong hồ gia đình. Không riêng gì những chú cá koi mà tất cả các loại thú cưng nào khi mang về nhà nuôi cũng tương đối nhút nhát.

Cách khắc phục: 

 • Lúc này giải pháp là thời gian đầu bạn nên hạn chế tiếp xúc để cá koi ổn định tâm lý. Đồng thời bể cá cũng nên có nắp đậy hoặc xây tường cao để tránh nguy cơ cá nhảy ra khỏi bể.
 • Sau khoảng 5 - 7 ngày, bạn nên cho cá ăn theo khung giờ để hình thành thói quen. Việc cho ăn thường xuyên sẽ vô hình trung làm cho tình cảm giữa người nuôi và cá gần gũi hơn.

8.5. Cá Koi bị đục mắt

Bệnh đục mắt ở cá koi là một bệnh thường được phát hiện ở loài cá chép. Vì vậy, nếu thấy mắt cá bị đục và yếu, bạn nên chuyển cá sang bể cá mới và xử lý bằng thuốc tím.

Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do nguồn nước không đảm bảo, vệ sinh và thay nước không đúng cách.

9. Giá cá Koi bao nhiêu tại Siêu thị Cá Koi VN

Thị trường cá Koi Nhật thuần chủng và f1 ở Việt Nam hiện nay rất sôi động vì đây là loại cá nhận được nhiều sự yêu thích. Để trả lời giá cá Koi bao nhiêu cần căn cứ vào nhiều yếu tố như giống cá Koi, tuổi cá, độ độc lạ và địa chỉ bán cá. Tùy vào sự lựa chọn của bạn mà mức giá cá koi sẽ có sự thay đổi.

Sau đây là bảng giá bán các dòng cá koi tại Siêu Thị Cá Koi VN:

Dòng cá Kich thước Giá
Cá Koi mini 10 cm - 15 cm 600.000 - 2.000.000 đ
Cá Koi mini 15 cm - 20 cm 1.200.000 - 3.000.000 đ
Cá Koi mini 20 cm - 25 cm 1.600.000 - 4.500.000 đ
Cá Koi mini 25 cm - 30 cm 2.200.000 - 6.500.000 đ
Cá Koi trưởng thành 50 cm Liên hệ
Cá Koi trưởng thành 60 cm Liên hệ
Cá Koi trưởng thành 72 cm Liên hệ
Cá Koi trưởng thành 80 cm Liên hệ

Thông thường, những dòng cá Koi màu sắc hiếm và cá koi nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ đắt hơn các dòng cá lai tạp. Nếu bạn muốn biết thêm về các dòng cá Koi cảnh và giá thành của từng loại hãy liên hệ trực tiếp đến các cửa hàng chuyên bán cá Koi uy tín để được tư vấn giá cá koi tốt nhất.

giá cá koi bao nhiêu

Mua cá Koi ở địa chỉ uy tín đảm bảo chất lượng cá

10. Mua cá Koi Nhật ở đâu đẹp, đảm bảo chất lượng uy tín

Mua cá Koi chất lượng ở đâu uy tín là câu hỏi nhiều người mới nuôi cá Koi quan tâm. Thực chất, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp loại cá này với chất lượng và nhiều mức giá khác nhau. Để chọn được một địa chỉ mua cá Koi đảm bảo chất lượng, giá thành cạnh tranh đòi hỏi người dùng cần tham khảo và so sánh nhiều đơn vị nhằm chọn cho mình một địa chỉ mua phù hợp nhất.

Siêu Thị Cá Koi VN là một trong những địa chỉ bán cá Koi uy tín nhất tại Việt Nam bạn có thể tham khảo. Những ưu điểm khi bạn lựa chọn mua cá tại Siêu Thị Cá Koi VN như sau:

 • Các giống cá Koi nhập khẩu đa dạng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giúp người mua có thêm nhiều lựa chọn khi cần.

 • Các loại cá koi kiểng đủ size cho khách hàng lựa chọn.

 • Các dòng cá Koi đẹp tại Siêu Thị Cá Koi VN đảm bảo mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.

 • Tất cả các dòng cá Koi tại đây đều được tuyển chọn kỹ càng đảm bảo khỏe mạnh, không bệnh tật trước khi đến tay khách hàng.

 • Các loại cá đa dạng mức giá từ rẻ đến đắt tiền phù hợp với mọi phân khúc khách hàng.

 • Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn và gợi ý cho khách hàng cá phù hợp với nhu cầu và sở thích của người chơi.

 • Sẵn sàng tư vấn về cách nuôi cá, chăm sóc và những giải pháp lọc nước, hệ thống lọc giúp cá lớn khỏe mạnh và lên màu sắc đẹp.

 • Có ship hàng tới tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam với giá cả hợp lý

Trên đây là những thông tin về cá koi chi tiết nhất giúp khách hàng có thể phân biệt, hiểu rõ hơn về các loại cá Koi là cá gì cũng như cách nuôi, cách chơi loài cá cảnh đặc sắc này. Nuôi cá Koi không chỉ đơn giản ở những kỹ thuật và sự hiểu biết, nó còn phụ thuộc rất lớn vào tâm huyết và sự yêu thích với loài cá này của người chơi. Vậy nên, qua bài viết này, hy vọng bạn sẽ thêm nhiều hơn những thông tin cần thiết về cá koi và việc nuôi cá koi ra sao cho đúng. Chúc các bạn thành công!

Thông tin liên hệ:

Cá Koi VN & IChi Koi Farm

Địa chỉ: 87 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0787.225.999

Email: tranminhtuan93xd@gmail.com

Website: https://sieuthicakoi.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/cakoiTranMinhTuan

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCujfV-XdEnZa99IATvjO1vQ

Tiktok:  https://www.tiktok.com/@cakoivn87thinhliet1

Google map: https://goo.gl/maps/NwfHGE9RduoXtR438

ca-koi

TIN TỨC LIÊN QUAN

#Cách Chữa Bệnh Cho Cá Cảnh Theo Từng Loại Bệnh Hiệu Quả

#Cách Chữa Bệnh Cho Cá Cảnh Theo Từng Loại Bệnh Hiệu Quả

Vì sao cá cảnh lại bị bệnh? Có thể chữa bệnh cho cá cảnh theo từng loại bệnh bằng cách nào? Hãy cùng Sieuthicakoi.vn tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây nhé!

# Cá Koi Bướm - Giá Bán Và Cách Chăm Sóc Như Thế Nào

# Cá Koi Bướm - Giá Bán Và Cách Chăm Sóc Như Thế Nào

Cá koi bướm có nguồn gốc từ đâu? Giá bán và cách chăm sóc cá koi bướm thế nào sẽ được giới thiệu ở bài viết sau cùng siêu thị CakoiVN.

#Thế Nào Là 1 Chú Cá Koi Hariwake Đẹp, Chất Lượng

#Thế Nào Là 1 Chú Cá Koi Hariwake Đẹp, Chất Lượng

Vậy làm thế nào để đánh giá và biết rằng đâu mới là cá koi Hariwake chất lượng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! Sieuthicakoi.vn sẽ giúp bạn bật mí.

sieu-thi-ca-koi

Chuyên cung cấp các dòng Cá Koi Nhật Bản nhập khẩu chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ đầy đủ

Địa chỉ: 87 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

0787225999 093 226 22 88 tranminhtuan93xd@gmail.com
DMCA.com Protection Status

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

ca-koi

Copyright © 2022 sieuthicakoi.vn. All Rights Reserved. Design Web and Seo by FAGO AGENCY