messChatItem

Chat Face

zaloChatItem

Chat Zalo

phoneChatItem

Phone

Gọi ngay: 0787225999

Gọi ngay: 093 226 22 88

CÁ KOI NHẬT NHẬP KHẨU

Cá koi vàng Yamabuki

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Yamabuki Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI TANCHO

Cá Koi Tancho Showa Nhật
Cá Koi Tancho Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Sanke Nhật
Cá Koi Tancho Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Kohaku Nhật
Cá Koi Tancho Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Nhật
Cá Koi Tancho Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-50cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHUSUI

Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn
Cá Koi Shusui Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Shusui Nhật Size Mini
Cá Koi Shusui Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHOWA

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Showa Nhật
Cá Koi Ginrin Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Tancho Showa Nhật
Cá Koi Tancho Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini
Cá Koi Showa Sanshoku Nhật Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SHIRO (BÒ SỮA)

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini
Cá Koi Bò Sữa Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI SANKE

Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn
Cá Koi Taisho Sanke Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Sanke Nhật Size Mini
Cá Koi Sanke Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI PLATINUM OGON

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini
Cá Koi Platinum Ogon Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI OCHIBA SHIGURE

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini
Cá Koi Ochiba Shigure Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI KUJAKU

Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn
Cá Koi KujaKu Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 60-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini
Cá Koi KujaKu Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI KOHAKU

Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn
Cá Koi Kohaku Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini
Cá Koi Kohaku Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI KARASHI

Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn
Cá Koi Karashi Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-73cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Karashi Nhật Size Mini
Cá Koi Karashi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI CỌP HIKARI UTSURI

Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật
Ki Utsuri (Cá Koi Cọp Vàng) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật
Hi Utsuri (Cá Koi Cọp Đỏ) Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI HARIWAKE

Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn
Cá Koi Hariwake Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 50-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini
Cá Koi Hariwake Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GOSHIKI

Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn
Cá Koi Goshiki Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini
Cá Koi Goshiki Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GOROMO

Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn
Cá Koi Goromo Nhật Size Lớn

Giới tính: Cái

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Goromo Nhật Size Mini
Cá Koi Goromo Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI GINRIN

Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật
Cá Koi Ginrin Benigoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Asagi Nhật
Cá Koi Ginrin Asagi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật
Cá Koi Ginrin Utsuri Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 20-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Sanke Nhật
Cá Koi Ginrin Sanke Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Showa Nhật
Cá Koi Ginrin Showa Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-60cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật
Cá Koi Ginrin Kohaku Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-55cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI CHAGOI

Cá Koi Red Chagoi Nhật
Cá Koi Red Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật
Cá Koi Ginrin Chagoi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 15-72cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI BENIGOI

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini
Cá Koi Mud Pond Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CÁ KOI ASAGI

Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn
Cá Koi Asagi Nhật Size Lớn

Giới tính: Đực

Năm sinh: 2019

Kích thước: 55-80cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Ginrin Asagi Nhật
Cá Koi Ginrin Asagi Nhật

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 25-65cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

Cá Koi Asagi Nhật Size Mini
Cá Koi Asagi Nhật Size Mini

Giới tính:

Năm sinh: 2021

Kích thước: 10-30cm

Giống: Nhật Bản

Nguồn gốc: Nhập Khẩu

CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

ca-koi

GIAO HÀNG TẬN NƠI

Giao hàng tận nơi với các khách hàng miền Bắc

ca-koi

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Cá có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cam kết body, màu sắc, khoang cắt của cá chuẩn, đẹp

ca-koi

ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ

Miễn phí đổi trả nếu thấy tình trạng cá bị bệnh tật, màu sắc và kích thước không đúng như cam kết

ca-koi

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Luôn luôn đồng hành với khách hàng sau khi thả cá. Giải đáp thắc mắc, lên chế độ ăn, phòng bệnh và chữa bệnh cho cá

ca-koi ca-koi ca-koi

CÁ KOI NHẬT NHẬP KHẨU

Giới thiệu

Cá chép Nhật được mệnh danh là quốc ngư của Nhật Bản, cá chép koi có màu sắc rực rỡ, mang ý nghĩa may mắn trong phong thủy, được rất nhiều người chơi cá cảnh ở Việt Nam và thế giới yêu thích. Đây cũng là loài cá cực kỳ đắt giá đã được thuần hóa, lai tạo và nuôi dưỡng qua hàng nghìn năm để tạo ra nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến loài cá cảnh thường thấy trong bể cá. Cùng sieuthicakoi.vn tìm hiểu về loài cá cảnh có giá trị kinh tế trong bài viết này nhé!

1. Nguồn gốc của cá chép Nhật Bản, cá chép nhật là gì?

Cá chép Nhật hay còn gọi là cá koi nhật có tên gọi khác trong tiếng Nhật là Nishikigoi ( phiên dịch theo tiếng việt có nghĩa là " cá chép nhiều màu sắc"). Cá Koi có nguồn gốc từ Trung Á và sau đó trở nên phổ biến ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Năm 1950, các nhà nghiên cứu sinh vật học Nhật Bản được cử đến Trung tâm Khoa học và Công nghệ Đại học Chicago để học hỏi kinh nghiệm và lai tạo thành công loài cá này. Màu sắc đẹp của cá koi do người Nhật tạo ra rất hấp dẫn và không hề rẻ. Giống cá chép nhật bản được tạo ra ban đầu được đặt tên là koi, và nó không được chính thức đổi tên thành koi cho đến thế kỷ 19.

Khi độ tuổi và nhiệt độ môi trường thay đổi, màu sắc và hình dạng của cá koi sẽ tiếp tục thay đổi, giống như một bức tranh màu do bạn tự vẽ. Nếu màu sắc của cá chép nhật koi bị pha trộn quá nhiều, bị lem hoặc bị biến dạng sẽ bị loại và không được chọn.

Cá chép Nhật Bản đẹp mắt và được yêu thích bởi những nhà giàu có.

2. Đặc điểm sinh học của cá Chép Nhật Bản

2.1. Đặc điểm sinh thái của cá chép nhật

Giống với cá nguyên thủy, Cá chép Nhật là một trong những loài cá cảnh lớn, chiều dài nói chung khoảng 1m khi trưởng thành. Phạm vi trọng lượng từ 6 đến 8Kg, sống và phát triển mạnh khi được nuôi ở ao, hồ

Tuy nhiên, vẫn có những cá thể cá Koi size lớn nặng 10kg và dài gần 2m. Vậy giống cá Chép Nhật Bản có thể sống được bao lâu? Thông thường, nuôi cá Chép Nhật Bản có thể sống lâu từ 40 đến 60 năm. Cá có thể sống tới 230 năm nếu được nuôi trong điều kiện lý tưởng: nguồn nước đảm bảo, thức ăn bên ngoài như bo bo, trùn chỉn hay các loài phù du dồi dào và không có kẻ thù. Nguồn thức ăn tự nhiên đóng vai trò quyết định rất nhiều trong quá trình sinh trường của cá.

2.2. Hình dạng bên ngoài và màu sắc

Hình dáng cá Chép Nhật Bản là Thân hình cá tương đối tròn, thuôn dài, đuôi thu lại.

Điểm chung của giống cá chép nhật bản là có màu sắc đẹp, phối hợp từ các màu cơ bản như trắng đỏ, vàng, và màu đen...

Cá chép koi Nhật có vây mềm trên lưng và một đôi vây gần mang. Đây là một trong những chức năng giúp loài cá này bơi một cách trơn tru. Cá không thân có đuôi ngắn, thùy giữa chia đôi, đơn sắc, không có hoa văn.

Giống Cá Chép Nhật Bản có đầu tương đối nhỏ, miệng rộng và đẹp, mỗi bên có một cặp xúc tu. Mắt của loài cá này cũng có kích thước vừa phải và không bao giờ nhắm lại.

Cá Koi Nhật thường thấy là loài cá Hikari

2.3. Đặc điểm dinh dưỡng của cá koi Nhật Bản

Khi nuôi cá chép nhật phải đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng và liều lượng hợp lý. Cho ăn quá nhiều hoặc quá ít đều ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cá koi.

Nếu ăn quá nhiều, cá sẽ bị nhờn và bay hơi nhiều sẽ làm quá tải bể chứa lọc. Nếu bạn ăn quá ít, cá sẽ không có đủ chất dinh dưỡng để phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, hầu hết người nuôi thường mắc sai lầm khi cho cá ăn quá nhiều vì đó là thú vui nhất khi nuôi loài cá sang trọng này.

Cho koi ăn không quá 3 lần một ngày.

 • Vào mùa đông, bạn chỉ cần cho ăn một lần một ngày. Nếu trời quá lạnh, không nên cho cá ăn
 • Mùa hè: Cho cá ăn ngày một lần nếu trời râm mát. Cho ăn 2 lần/ 1 ngày nếu trời nóng.

Cá chép nhật có thể không ngừng ăn khi chúng đã no, vì vậy bạn chỉ cần cho chúng ăn trong khoảng 5 phút. Chú ý không để cặn nổi trong nước.

2.4. Đặc điểm sinh sản của cá

Đặc điểm sinh sản của cá chép nhật bản cũng rất là đặc biệt. Khi cá Chép Nhật Bản sống trong hồ nhân tạo, chúng có thể sống đến 25-35 năm trong điều kiện tốt. Muốn cá sinh sản còn tùy thuộc vào điều kiện sống và bản thân giống cá đó. Cá Chép Nhật Bản sau khoảng 1 năm thì bắt đầu đẻ trứng, cá koi cái từ 2-3 tuổi có thể đẻ khoảng 97.000 trứng/kg. Có nghĩa là cá chép sẽ đẻ 97.000 trứng trên mỗi kg cân nặng của mình.

Dòng Cá cảnh này thường đẻ vào khoảng 4-5h sáng, phôi cá sẽ phát triển sau thời gian để từ khoảng 8 – 42 giờ ở nhiệt độ nước 26 – 31 độ C.
Sau khi trứng được đẻ ra, cá con sẽ nở sau khoảng 36-48 giờ ở nhiệt độ 28-30 độ C. Số lượng cá ở ít hay nhiều còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau nữa.  

3. Ý nghĩa của cá chép Nhật Bản đối với phong thủy

Loài Cá chép Nhật Bản là loài có nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với phong thủy. Loài cá này gắn với mình truyền thuyết " cá chép hóa rồng", là tượng trưng cho ý chí khát vọng, tinh thần quả cảm, kiên trì vượt qua mọi khó khăn để đạt được một điều tốt đẹp. Ngoài ra nó còn mang cho mình một số ý nghĩa khác như sự thịnh vượng, giàu có, quyền lực hay có một chút ý nghĩa về tình bạn,....

Mỗi loài cá koi, màu sắc khác nhau thì lại có một ý nghĩa với phong thủy khác nhau như:

- Cá chép màu đen: Cá chép Nhật đẹp có màu đen thể hiện cho tình thần khắc phục mọi khó khăn để bước tới thành công. Ngoài ra, những con Cá chép koi Nhật màu đen cũng là biểu tượng của người cha trong văn hóa Nhật Bản. Dòng cá thể hiện cho ý nghĩa này là Magoi Koi với màu đen toàn thân

Cá chép nhật màu đen

- Cá chép màu đỏ: Loài Cá n thường tượng trưng cho tình yêu rất mãnh liệt ngoài ra nó còn tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm của con người. Dòng Benigoi Koi cũng có một màu đỏ tuyệt đẹp

Cá chép nhật màu đỏ

- Con Cá chép koi màu vàng: Những con cá chép Nhật Bản vàng tượng trưng cho may mắn và giàu có. Dòng cá có màu vàng trong họ cá chép Nhật đẹp là Yamabuki Koicá koi Karashi. Cả 2 loài cá này đều có màu vàng, tuy nhiên karashi là màu vàng đậm hơn,màu vàng xoài còn yamabuki màu vàng tươi hơn,màu vàng chanh

cá chép nhật màu vàng

4. Các loại cá Chép Nhật Bản được ưa thích nhất

4.1. Phân loại cá chép koi Nhật phổ biến

Cá chép koi Nhật Nishikigoi được chia thành 2 nhóm chính đó là koi chuẩn (nguyên thủy) và cá koi bướm

Cá koi chuẩn"

Hình dáng giống với cá nguyên thủy bản ban đầu, chúng được pha trộn nhiều màu sắc đẹp và hoa văn độc đáo. Dòng cá này phát triển tốt nhất ở vùng nước ngọt như ao, hồ có rất nhiều chủng loại và màu sắc. Một số màu thường gặp của cá chép nhật như:

 • Cá chép Nhật đơn sắc:

Loại cá này tương đối khác biệt và dễ nhận biết nhất trong số các giống cá chép nhật cùng loài, vì nó chỉ có một màu duy nhất, đơn sắc trên cơ thể. Chỉ có một màu duy nhất từ ​​đầu đến đuôi và toàn bộ bộ vây bao phủ toàn bộ cơ thể của cá. cá Chép Nhật Bản đơn phổ biến nhất là bạch kim, vàng và cam.

 • Cá chép Nhật nhị sắc:

Đặc trưng với 2 màu chính trên thân mà không cần pha trộn nào khác. Hiện nay, 3 dòng cá Chép Nhật Bản hai màu được ưa chuộng nhất là koi utsuri, koi bekko, koi kohaku. Trong số đó, utsuri và bekko có bề ngoài rất giống nhau, chúng đều được làm từ màu đen và một sự kết hợp màu sắc khác.

 • Cá koi nhật tam sắc:

Chúng được pha trộn từ ba màu sắc khác nhau. Hai cá thể nổi bật nhất trong dòng cá Chép Nhật Bản là ba màu Taisho và ba màu Showa. Hai dòng sản phẩm này có sự phối hợp từ các màu cơ bản như trắng đỏ và đen

 • Cá Chép Nhật Bản ngũ sắc:

Dòng cá koi ngũ sắc có đặc điểm sinh học là có tới 5 màu xen kẽ là trắng, đỏ, đen, xanh và xám. Màu sắc tổng thể được phối ngũ sắc tạo nên một bố cục ấn tượng và đẹp mắt.

Cá Koi bướm:

Đặc điểm sinh học của Cá koi bướm khác với cá nguyên thủy là có bộ vây và đuôi dài. khi nhìn sẽ giống như bướm đang sải cánh ra. Do có đặc điểm rất khác biệt là có vây và đuôi dài nên cá koi bướm được nuôi ở ao, bể hay hồ kiếng

4.2. Các tiêu chí chọn một con cá chép koi nhật khoẻ mạnh:

Chọn loài cá cảnh có màu sắc tươi sáng: màu sắc tươi, rõ ràng và sắp xếp gọn gàng, còn cá koi có đường nét mờ và nét vẽ mờ là không phù hợp. Mỗi con cá sẽ có một hoa văn khác nhau, vì vậy hãy chọn con có hoa văn rõ ràng.

Không nên chọn cá chép Nhật Bản quá lớn: Cá gia đình thông thường nên chọn những con cá koi có chiều dài từ 10-20cm trở lên để đặt trong bể cá của gia đình.

Thân cá phải thẳng và cân xứng, các vây lưng, vây ngực và vây đuôi phải hài hòa, bề mặt cá không bị trầy xước.

Cá phải khỏe mạnh, lông mượt, dáng vẻ tự nhiên, bơi nhanh, ăn mồi, thân hình cân đối, miệng dày, đuôi khỏe. Các bộ phận thanh lịch, thanh mảnh, thẳng và linh hoạt. Nếu cá khỏe mạnh thì chắc chắn dịch bệnh sẽ giảm.

cá chép nhật đẹp

Cá Koi Nhật có ngoại hình đẹp và hợp phong thuỷ cho gia chủ.

4.3. Cách phân biệt cá koi bướm và cá chép đuôi phụng

Hiện nay nhiều người chơi cá cảnh vẫn thường hay nhầm lẫn cá koi bướm và cá chép phụng là một do có hình dạng khá giống nhau. Trên thực tế cả 2 dòng cá này là 2 loài cá khác nhau, nếu nhìn kỹ thì cả 2 đều có vẻ đẹp khác nhau cũng như có giá trị cũng khác nhau.

 • Cá koi bướm

Cá koi bướm là loại cá chép mà toàn bộ vảy và da mịn, trên thân cá sẽ không có vảy. Cá koi bướm có vẻ đẹp quyến rũ mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài cá này, với vẻ ngoài mỏng manh và mềm mại. Đặc biệt khi bơi qua bơi lại càng phát huy hết sự mềm dẻo của mình, chính vì vậy chúng được gọi là cá chép nữ hoàng. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của loài cá này có lẽ là vây và đuôi dài mỏng, thân hình thon thả hơn chép đuôi phụng

cá koi bướm

Cá koi bướm có đặc điểm vây và đuôi dài

 • Cá chép đuôi phụng

Cá chép đuôi phụng là loài cá thuần chủng của Việt Nam, chỉ có một vài vảy ở hai bên thân, chính vì vậy mà nó được gọi là cá chép có vảy. Chép đuôi phụng còn được gọi là cá chép đuôi rồng, cá chép đuôi dài, cá chép đuôi bướm. Do có sự giống nhau về đuôi và vây rất dài, lại có nhiều màu sắc đẹp khác nhau, nên để phân biệt cá chép đuôi phụng với cá koi bướm, bạn chỉ cần chú ý đến lớp vảy trên thân cá là đủ. và hình dáng của cá là đủ

Cá chép đuôi phụng không đẹp và sặc sỡ như cá koi bướm​​​​​

Cá chép đuôi phụng không đẹp và sặc sỡ như cá koi bướm​​​​​

5. Cách chăm sóc cá koi Nhật Bản giúp cá khỏe mạnh

5.1. Chăm sóc theo đặc điểm dinh dưỡng và môi trường sống của cá

Nhiệt độ tối ưu cho dòng cá Chép Nhật Bản là từ 20 đến 25 độ C, có đủ hàm lượng oxy ở vùng nước ngọt sẽ giúp cá koi sống tốt hơn. Có nghĩa là cá chép thích hợp khi được nuôi ở ao, hồ có độ cứng thấp và độ pH từ 7,2 - 7,3. Nếu nước quá cứng, nó sẽ cản trở sự lưu thông của hàm lượng oxy trong trên bề mặt nước.

Về đặc điểm dinh dưỡng của loại cá Chép Nhật Bản trong điều kiện nuôi thì cần cho cá ăn vừa phải, nếu để cá đói sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển, làm loài cá cảnh này gầy, giảm sức đề kháng bệnh tật của cá, cá bị xỉn màu và phai màu, và làm giảm vẻ đẹp của cá chép nhật. Môi trường nước trong bể cá có phù hợp không và nhiệt độ nước có phù hợp với nhu cầu của cá hay không là những yếu tố chính quyết định lượng ăn của cá chép nhật.

5.2. Tiêu chuẩn của hồ cá chép nhật

Hồ Cá Chép Nhật Bản không thích hợp để trồng các loại cây thủy sinh như hồ cá cảnh truyền thống. Đối với hồ thủy sinh thì hệ thống lọc được ưu tiên hàng đầu, khi lọc nước thì chất lượng nước sẽ tốt, có lợi cho sự phát triển của cá chép nhật. Hồ cá phải có diện tích đủ rộng với kích thước của cá koi, diện tích hồ cá tối thiểu là 2m2, độ sâu mực nước khoảng 1,2 - 1,8m.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống bảo vệ theo yêu cầu của bể cá cảnh, bao gồm: hệ thống lọc, hệ thống hút nước bề mặt, hệ thống hút đáy, hệ thống tạo dòng chảy, hệ thống oxy đảm bảo hàm lượng oxy trong hồ, hệ thống UV,... Giúp duy trì và tạo ra nguồn nước sạch đảm bảo cá phát triển tốt nhất .

cá chép nhật đẹp

Một hồ cá có thể có nhiều loài các Koi khác nhau để tăng thêm màu sắc.

5.3. Chăm sóc cá chép con như thế nào?

 • Đối với những con cá chép nhật được 3 ngày tuổi thì có thể cho ăn thức ăn bên ngoài như bo bo và các loài động vật phiêu sinh khác. Ngoài ra bạn cũng có thể cho cá con ăn lòng đỏ trứng chín nếu không có bo bo.
 • Với cá đã trải qua 15 ngày tuổi thì sẽ bắt đầu ăn các động vật ở tầng đáy. Do đó trong điều kiện nuôi chúng ta cần phải cung cấp thức ăn bên ngoài như trùn chỉ, loăng quăng, các động vật tầng đáy,...Nguồn thức ăn tự nhiên này quyết định tỉ lệ sống còn của cá chép nhật con

6. Bảng giá bán cá chép Nhật tại siêu thị Cá Koi

Cá chép Nhật trưởng thành trên thị trường phân ra thành nhiều loại với nhiều mức giá cá koi khác nhau. Tuỳ thuộc vào giống cá và kích thước của cá chép nhật mà giá cả sẽ được thay đổi khác nhau. Các dòng cá koi mini sẽ có giá rẻ hơn các dòng size lớn. Vậy cá chép nhật giá bao nhiêu? cùng tham khảo bảng giá sau đây.

Loại cá

Kích thước

Giá cá chép nhật

Cá chép koi Kohaku

10-15cm

600.000 - 2.000.000 đ

Cá chép Nhật Sanke

15-20cm

1.200.000 - 3.000.000 đ

Cá chép Showa

20-25cm

1.600.000 - 4.500.000 đ

Cá chép koi Shiro               

25-30cm

2.200.000 - 6.500.000 đ

Cá chép Karashi

50cm

Liên hệ

Cá chép koi Benigoi

60cm

Liên hệ

Cá chép Nhật Asagi

80cm

Liên hệ

Giá cá chép nhật đuôi phụng

10-15cm

Liên hệ

bán cá chép nhật đuôi dài

20-25cm

Liên hệ

7. Cách chọn cá chép koi Nhật giúp cá khỏe mạnh, và lên màu đẹp

8. Quy trình chọn và nhập khẩu cá koi Nhật của Siêu Thị Cá Koi VN

Hiện nay có nhiều đơn vị nhập khẩu cá koi nhật, tuy nhiên giá thành bị độn lên rất cao, mà màu sắc và kiểu dáng không được đẹp. Hiểu được nỗi khổ của những người đam mê chơi koi đó là sợ bị tiền mất tật mang nên Siêu thị Cá Koi VN đã trực tiếp qua nhập cá koi Nhật từ các trại cá lớn và uy tín mà giá cũng cực kỳ rẻ so với thị trường. Vậy đâu là lý do chúng tôi có thể nhập được cá giá rẻ và đẹp như vậy, cùng tìm hiểu quy trình mua của chúng tôi

 • Bước 1: xin giấy phép nhập khẩu cá koi Nhật

Ở bước này chúng tôi sẽ xin giấy phép của Tổng cục thủy sản và Cục Thú Y trước khi nhập khẩu cá Koi Nhật về

 • Bước 2: Kiểm tra hồ nuôi có đạt tiêu chuẩn để nuôi cá Koi nhật không

Sau khi đã xin được giấy phép, Cơ quan kiểm dịch sẽ cử người xuống kiểm tra hồ trước và báo cáo tình hình hồ nuôi cá với Tổng cục thủy sản và Cục Thú Y về tình hình cơ sở nhập khẩu cá.

 • Bước 3: Tiến hành chọn cá tại các trại cá uy tín

Siêu thị Cá Koi VN sẽ cử người xuống tận các trại cá lớn, uy tín và chọn các em cá đẹp chất lượng nhất để đem về thảo mãn nhu cầu của những người nuôi cá koi. Do không thông qua bất kỳ môi giới trung gian gì nên giá cá koi Nhật sẽ được giảm xuống rất nhiều

cá koi nhật nhập khẩu

Chọn cá đẹp và chất lượng để vận chuyển về

 • Bước 4: Tiến hành vận chuyển cá về và làm thủ tục nhập khẩu cá Koi

Sau khi đã đóng gói và ủ mê cá kỹ càng, cá sẽ được vận chuyển về bằng đường hàng không, sau đó làm các thủ tục nhập khẩu theo quy định như làm thủ tục hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm dịch thì vận chuyển cá về trại

cá koi nhật nhập khẩu

Tiến hành đóng gói cá koi và ủ mê cá

cá koi nhật nhập khẩu

Vận chuyển cá koi nhật về Việt Nam

 • Bước 5: Tiến hành dưỡng cá

Do được vận chuyển trong 1 thời gian dài, cá sẽ bị yếu, mệt mỏi, lúc này sẽ thả cá vào bể dưỡng, sau khi cá đã khỏe mạnh và lên màu đẹp thì tiến hành mang ra của hàng cho mọi người lựa chọn
cá koi nhật nhập khẩu

Dưỡng cá koi Nhật tại trại Cá Koi VN & IChi Koi Farm

9. Siêu thị Cá Koi VN - Địa chỉ bán cá chép Nhật, cá koi nhật đẹp khỏe mạnh

Cá Chép Nhật Bản hiện nay được rất nhiều người chơi cá cảnh ưa chuộng tại Việt Nam. Từ đó, nhiều đơn vị đã tham gia kinh doanh cá cảnh để phân phối cho người dân. Nhưng đối với những người chơi cá cảnh mới bắt đầu thì còn nhiều điều chưa biết và có thể gặp phải những địa chỉ mua cá chép nhật koi có giá cá koi không tốt, không có tiêu chuẩn đưa ra nên rất khó chọn được cá koi thật và có cách nuôi tốt.

Đến với Siêu thị cá Koi VN sẽ cung cấp cho khách hàng những con cá Chép Nhật Bản chất lượng nhất trên thị trường, koi nhật, koi shiro, koi vàng, cá koi f1, giá cả hợp lý, bán koi giá cả hợp lý. ,… Siêu thị Cá Koi VN cung cấp đầy đủ các dịch vụ mua cá Chép Nhật Bản giống, cá koi trưởng thành với giá cả phải chăng. Luôn đảm bảo khách hàng được hài lòng và yên tâm tuyệt đối khi lựa chọn sản phẩm và dịch vụ tại sieuthicackoi.vn

cá koi nhật nhập khẩu

Cá Chép Nhật Bản đa dạng màu sắc và kích thước, giá cả.

Hy vọng bài viết này của Siêu thị Cá Koi VN đã giúp các bạn hiểu được những thông tin tổng quan về Cá chép Koi Nhật Bản trên thị trường.

Thông tin liên hệ:

Cá Koi VN & IChi Koi Farm

Địa chỉ: 87 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0787.225.999

Email: tranminhtuan93xd@gmail.com

Website: https://sieuthicakoi.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/cakoiTranMinhTuan

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCujfV-XdEnZa99IATvjO1vQ

Tiktok:  https://www.tiktok.com/@cakoivn87thinhliet1

Google map: https://goo.gl/maps/NwfHGE9RduoXtR438

ca-koi

TIN TỨC LIÊN QUAN

#Cách Chữa Bệnh Cho Cá Cảnh Theo Từng Loại Bệnh Hiệu Quả

#Cách Chữa Bệnh Cho Cá Cảnh Theo Từng Loại Bệnh Hiệu Quả

Vì sao cá cảnh lại bị bệnh? Có thể chữa bệnh cho cá cảnh theo từng loại bệnh bằng cách nào? Hãy cùng Sieuthicakoi.vn tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây nhé!

# Cá Koi Bướm - Giá Bán Và Cách Chăm Sóc Như Thế Nào

# Cá Koi Bướm - Giá Bán Và Cách Chăm Sóc Như Thế Nào

Cá koi bướm có nguồn gốc từ đâu? Giá bán và cách chăm sóc cá koi bướm thế nào sẽ được giới thiệu ở bài viết sau cùng siêu thị CakoiVN.

#Thế Nào Là 1 Chú Cá Koi Hariwake Đẹp, Chất Lượng

#Thế Nào Là 1 Chú Cá Koi Hariwake Đẹp, Chất Lượng

Vậy làm thế nào để đánh giá và biết rằng đâu mới là cá koi Hariwake chất lượng? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! Sieuthicakoi.vn sẽ giúp bạn bật mí.

sieu-thi-ca-koi

Chuyên cung cấp các dòng Cá Koi Nhật Bản nhập khẩu chất lượng cao có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ đầy đủ

Địa chỉ: 87 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

0787225999 093 226 22 88 tranminhtuan93xd@gmail.com
DMCA.com Protection Status

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

ca-koi

Copyright © 2022 sieuthicakoi.vn. All Rights Reserved. Design Web and Seo by FAGO AGENCY